Halide Edip Cad. Gül Sk. No:8 Şişli-İstanbul

Çevre Politikamız

Kuruluşumuz, çevre yönetim sistemini ISO 14001 standardına göre kurmuş olup kararlı ve bilinçli bir şekilde uygulamaktadır.

Çevre politikamızın temeli faaliyetlerimizi çevre ile barışık bir biçimde sürdürmektir.

Bu amaçla; çevre ve insan sağlığının korunmasını ön planda tutmayı, doğal kaynak, enerji ve hammadde kullanımını azaltmayı, geri dönüşümü sağlayacak imkanları araştırararak atıkları çevreye zarar vermeyecek şekilde berteraf etmeyi, yürülükte olan mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı, herhangi bir kaza veya acil durum için gerekli önleyici tedbirleri almayı, çalışanların çeve bilincini geliştirmek için gerekli eğitimleri vermeyi, çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi temel ilkeler olarak kabul ederiz.